Založ si blog

Zodpovednosť, diktát a prevencia

Vážení predstavitelia zodpovední za riešenie problému s COVID-19, vážení občania

Buďme zodpovední. To je zásada, ktorou by sme sa mali v živote riadiť. Osobitne v krízovej situácii. Toto odporúčanie  je v súčasnosti zdôrazňované i našimi riadiacimi orgánmi. A väčšina občanov sa ním i prirodzene riadi. Ako predstaviteľ Slovenskej spoločnosti fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie a jej zástupca v európskych organizáciách som sám odosielal od začiatku vzniku situácie ohľadom COVID-19, informácie od kolegov z Číny, Talianska, USA, atď. o danej problematike na Ministerstvo Zdravotníctva SR. Spolupodielal som sa na príprave materiálov a zásad ako sa správať na fyziatricko – rehabilitačných pracoviskách v období šíriaceho sa infekčného ochorenia COVID-19.

Súčasne som však už vtedy poukázal pri komunikácii s MZ SR a pred pár týždňami opäť s predstaviteľmi Výboru NR SR pre zdravotníctvo aj na dôležitosť nielen pasívnych reštrikčných opatrení, ale aj aktívnych. Žiaden boj totiž nemožno vyhrať len obrannou taktikou. Pasívne preventívne opatrenia ako je nosenie rúšok pri styku s inými občanmi v uzavretých priestoroch, dodržiavanie istých odstupov, dezinfekcia atď. majú svoj nenahraditeľný význam v boji s každou šíriacou sa infekciou. Principiálny je však aktívny liečebno-preventívny prístup k svojmu zdraviu. Vytváranie si vlastnej imunity pravidelným otužovaním, cvičením, výživou, relaxovaním a pozitívnym myslením. Ide pritom o základné hygienicko – epidemiologické zásady. Ale o tejto zodpovednosti ako sa aktívne správať, sa ani na tlačových besedách, ani štátom platených reklamách, ani v prezentovaných diskusiách vlastne nič nehovorí. Chýba vyvážený filozofický postoj k riešeniu vzniknutej situácie. Naopak denne sa neustále zdôrazňuje len nárast nových pozitívne testovaných, počet osôb na jednotkách intenzívnej starostlivosti, koľko bolo úmrtí a podobne. Hoci aj tieto informácie sú dôležité, vytvárajú chronický strach a pôsobia tak negatívne aj na náš imunitný systém. A súčasne zodpovedná snaha poukázať na dôležitosť aktívneho prístupu k súčasnej epidemiologickej situácii sa nielenže nezdôrazňuje, ale dokonca sa často odbúrava poukazovaním na neoverené informácie, hoaxy atď.

Tak skončila aj dlhodobá spolupráca RTVS s MUDr. Bukovským, ktorý roky presadzuje zdravšie spôsoby výživy, alebo príspevky kardiochirurga prof. Fischera požadujúce komplexnejšie multidisciplinárne riešenia. O to viac, že ako sa ukazuje, tak imunita po prekonaní nejakej formy COVID-19 pretrváva len približne 3 mesiace! Táto informácia, ktorá bola pôvodne tiež označovaná ako hoax, nás núti k uvedomeniu si faktu, že len pasívne opatrenia z dlhodobého pohľadu sú a budú nedostatočné. Hoci ešte nevieme, ako bude SARS-CoV-2 mutovať, mohlo by to znamenať, že takto by sme mali žiť už nastálo. Výrazne chýbajú konštruktívne diskusie odborníkov z viacerých odborov a s rôznymi prístupmi (napr. aj o tom, či nie je problematický až kontraproduktívny   príkaz na nosenie rúšok v exteriéri, obmedzenie možnosti chodiť do prírody a pod.). O to viac, že posledná metaanalýza prezentovaná Svetovou zdravotníckou organizáciou udáva, že úmrtnosť pri ochorení COVID-19 je vďaka bohu menšia ako na chrípku: 0,2 % ….

Naopak, isté autoritatívne tendencie riešenia sa prejavili aj pri rozhodnutí o zavedení celoplošného testovania na výskyt SARS-CoV-2 v populácii. Osoby, ktoré sa ho nezúčastnia majú byť povinne 10 dní v karanténe a cez sociálny systém sa im táto nemá preplácať. Hoci na druhej strane sú tu opatrenia, ktoré určite hygienicko epidemiologickú situáciu nezlepšujú. Na hraniciach sú len priebežné kontroly, organizácia konferencie Globsec, kde bolo zainteresovaných okolo 1000 osôb z celého sveta, sediacich vedľa seba – i bez rúšok, alebo odkladanie riešenia preplnených vlakov v okrese Bardejov a pod.

Takéto nepriame vynucovanie si účasti na testovaní je neprijateľným nedemokratickým diktátom. Takže ak má niekto úplne opodstatnené výhrady ku kvalite testov, spôsobu i významu testovania, tak bude nepriamo potrestaný. Je pritom známy fakt, že testy, ktoré sa majú využívať nie sú cielene vyrábané na celoplošné vyhľadávanie SARS-CoV-2 bezpríznakových pozitívnych osôb. Prinášajú falošne pozitívne i falošne negatívne výsledky. Takže aj keď niekto bude negatívne testovaný, tak to vôbec neznamená, že v skutočnosti nie je nosičom vírusu, atď. A naopak, ak bude niekto falošne pozitívny, bude nútený absolvovať karanténu spolu so svojou rodinou, kolegami atď.

Súčasne forma testovania je tiež v mnohých oblastiach problematická, čo bolo možné vidieť už na jej priebehu na Orave a v okrese Bardejov (nedodržiavanie 2 m rozostupov, dlhodobé podchladzovanie sa počas vyčkávania na testovanie, potreba odkašľať si a vysiakať sa pred testovaním, ktoré sa pritom vykonáva aj v interiéroch, atď.). Pritom osoby, ktoré sa mesiace a roky aktívne stavajú k svojmu zdraviu, budú potrestané zato, že nepôjdu k testovaniu, hoci je výrazne väčší predpoklad, že na COVID-19 neochorejú a nebudú jeho šíriteľmi. A naopak,  niektoré osoby, ktoré majú len pasívny prístup k svojmu zdraviu, ale sa pôjdu otestovať,  sa pri negatívnom výsledku uspokoja a budú pokračovať v doterajšom pasívnom spôsobe života.

Otázka by mohla a mala byť iná. Ak by mal teda byť niekto znevýhodnený, nemá to byť ten, kto sa o svoje zdravie nestará? Napríklad tak, ako je to pri nedodržiavaní preventívnych prehliadok u stomatológa? Pritom by bolo určite zaujímavé, kto zo zodpovedných osôb, ktoré rozhodli o potrebe celoplošného testovania a potrestania osôb, ktoré sa ho nezúčastnia, má zodpovedný a aktívny vzťah k svojmu vlastnému zdraviu a tak šetrí verejné zdravotnícke zdroje. Kto z riadiacich pracovníkov skutočne ide príkladom a aktívne otužuje, cvičí, zdravo a striedmo sa stravuje, relaxuje, slní sa, atď.?

V rámci aktívneho prístupu k svojmu zdraviu, je vhodné si osvojiť, osobitne v súčasnej epidemiologickej situácii, niekoľko úplne základných a jednoduchých rád. Tie určite podporia duševné i telesné zdravie a tým aj celkovú imunitu u každého, kto ich bude pravidelne využívať. O to viac, že rôzne typy (korona)vírusov tu boli, sú a budú.

Nenahraditeľné je postupné, pravidelné a stupňujúce sa otužovanie svojho tela. Väčšinou dostupná je forma striedania chladnejšej a teplejšej sprchy. Pritom postupne zvyšujeme teplotný rozdiel medzi teplou a studenou vodou a čas, počas ktorého ju na telo aplikujeme. Môžeme začať otužovaním aj len časti tela (nohy, ruky) a postupne prejsť na celé. Jednoduché je využiť aj pravidelný pobyt na chladnejšom vzduchu, vyjdúc v ľahšom oblečení na balkón a po začínajúcom pocite chladu, vojsť späť do bytu a obliecť sa. A toto môžeme zopakovať aj viackrát denne. Hlavne osoby, ktoré teraz pracujú z domu.

Istú formu otužovania predstavuje aj spánok pri otvorenom okne, umývanie tváre studenou vodou, neprekurovanie bytov, atď. Vhodná je samozrejme sauna, ale tá je v súčasnosti vo verejných zariadeniach nedostupná.

Dôležité je i otužovanie nosnej, prípadne ústnej sliznice, pravidelnými výplachmi fyziologickým roztokom. Dá sa jednoducho doma zarobiť (9 g soli na 1 liter vody), alebo kúpiť v lekárni jeho rôzne aplikačné formy (spray s morskou vodou).

Nezastupiteľné sú pravidelné cvičenia. Predovšetkým miernej a strednej intenzity. Osobitne vytrvalostného i odporového charakteru. Ako vhodné pohybové aktivity možno odporúčať pravidelné vychádzky, turistiku, beh, bicyklovanie, korčuľovanie, tenis, atď. Význam však majú i menej náročné činnosti: nevyužívať výťah, ale schodište, chôdza do práce, krátke rozcvičky počas sedavého zamestnania, atď.

V oblasti výživy treba hlavne v súčasnosti preferovať neprejedanie sa a zvýšenú konzumáciu surovej zeleniny i ovocia (kyslá kapusta, cesnak, cibuľa, jablká, banány, rôzne druhy klíčkov, červená repa, atď.), kde sa okrem vitamínu C, nachádzajú aj dôležité minerály (horčík, selén, zinok). Významné sú i potraviny podporujúce imunitu (bryndza, žinčica, hliva, med, ďumbier, atď.).

Významný je spánok, relaxačné techniky a pozitívne prelaďovanie sa. Vhodná je i jednoduchá technika 2-3 minútového intenzívneho smiechu – i „nasilu“. Antistresové relaxačné techniky zohrávajú veľký význam pri ovplyvňovaní imunity. Aj skutočnosť, že v známej Španielskej chrípke podľahlo po prvej svetovej vojne viac osôb, ako počas samotnej vojny, nebolo určite podmienené len agresivitou vírusu chrípky, ale skôr dlhodobou pretrvávajúcou podvýživou obyvateľstva a chronickým stresom z informácií z dovtedy neznámych hrôz vojny.

Ďalej je potrebné  vystavovanie sa prirodzenému slnečnému svetlu, hoci je jesenné počasie. Aj na balkóne si môžeme pravidelne slniť aspoň tvár a ruky, kvôli vitamínu D.

Počas pobytu v interiéri je dôležité časté vetranie, najlepšie mať stále otvorené okno. Najmä ak je v miestnosti viac ľudí.

Vhodná je i stimulácia minimálne základných akupresúrnych bodov podporujúcich imunitu (Chegu, Zusanli a Quchi).

Všetky tieto liečebno-preventívne podnety, ľahko vykonateľné a ekonomicky nenáročné, majú potenciál priniesť pre každého jednotlivca omnoho väčší krátko i dlhodobý zdravotný prínos ako hociktoré iné zdravotnícke opatrenia.

Vážení predstavitelia zodpovední za riešenie problému s COVID-19, vážení spoluobčania, verím, že niektoré prezentované myšlienky vás oslovia a pozitívne podporia úpravu súčasnej epidemiologickej situácie a vášho osobného zdravotného stavu. Lebo rúškom prelepené ústa, zákaz vychádzania a povinné testovanie nepredstavujú dlhodobo riešenie. Skôr neľudské väznenie a živorenie.

Doc. MUDr. Karol Hornáček, PhD.

Anticovidové desatoro

23.12.2020

Vážený pán predseda vlády, minister zdravotníctva, predsedníčka Výboru pre zdravotníctvo NR SR, prezident SLK, kolegovia, občania. Neustále dostávame informácie o zhoršujúcej sa situácii ohľadom šírenia ochorenia COVID-19 a reštrikčnom boji proti nemu. V rámci toho nám však nepochopiteľne chýba zdôrazňovanie využívania prirodzených, efektívnych, [...]

Mallorca

Na Malorke sa zrútila terasa reštaurácie, najmenej štyria ľudia neprežili

23.05.2024 23:02, aktualizované: 23:38

Ďalších zhruba 27 osôb utrpelo zranenia.

pásmo gazy

Izraelská armáda postupuje hlbšie do Rafahu, podľa Galanta operácia ďalej zosilnie

23.05.2024 22:26

Za posledný deň prišlo pri izraelskom bombardovaní a pozemných operáciách v celom Pásme Gazy o život 91 Palestínčanov.

Peter Pavel

Prezident Pavel sa zranil pri jazde na motorke. Skončil v nemocnici

23.05.2024 21:30

Jeho zranenia nie sú vážne, vyžiadajú si však krátke pozorovanie.

okamura, SPD, protest

Danko vystúpil na Okamurovej demonštrácii v Prahe. Odporcovia po nich hádzali vajíčka

23.05.2024 21:03, aktualizované: 21:38

Danko občanom Česka zaželal vládu, pre ktorú budú na prvom mieste.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 2
Celková čítanosť: 7965x
Priemerná čítanosť článkov: 3983x

Autor blogu

Kategórie